'Een blik vanaf de andere kant van het water'

Als kerkelijk werker wil ik u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden die ik verricht in de gemeente. Elke week ben ik wel enkele keren op weg naar Zwijndrecht. Op de heen weg kies ik ervoor om door de tunnel naar jullie af te reizen, en op de terugweg neem ik meestal de brug over de Noord. Maar elke keer weer passeer ik het water, en bereik ik de overkant. Het is een centrale les in ons leven, we zijn op weg als reizigers naar de overkant. Deze blik vooruit is de kern waarom we als gemeente jong en oud samen komen. En waarom ik in Zwijndrecht mijn werk mag doen. Met dankbaarheid wil ik jullie dan ook laten delen in mijn werkzaamheden.

Wennen
En Hans al gewend in Zwijndrecht? Een vraag die ik elke week wel een keer heb gehoord. En dat is fijn, ik word opgemerkt. Alleen dat al geeft mij het gevoel dat ik een plek heb gekregen in de gemeente. Natuurlijk is het wennen, maar ik ben dankbaar voor de openheid en de hartelijkheid in de gemeente. Het geeft mij een goed gevoel als ik het water over steek.


Catechese

In de afgelopen periode heb ik catechese gegeven aan de groep 16+. Deze periode is afgesloten. We hebben gezamenlijk een goede tijd gehad. We hebben gedeeld over het doel in ons leven, de plek van de doop in ons leven, en hoe betrouwbaar is de Bijbel eigenlijk? We hebben gemerkt dat juist in deze soms moeilijke thema’s het belangrijk is om met elkaar te praten, maar juist ook de Bijbel aan het woord te laten.

Een ander thema wat naar boven komt is doopcatechese. In het verleden is hier in de gemeente al mee gewerkt. Het is mijn verlangen om dit weer op te gaan pakken. Het is van groot belang dat ouders worden ondersteund in de geloofsopvoeding. Dit begint bij de doop. Het is een begin, daarom is het goed om als gemeente ook na te denken hoe we als gezinnen elkaar kunnen ondersteunen in de geloofsopvoeding. Ik hoop hier later in dit stuk nog op terug te komen.

 

Clubwerk

Alle clubs heb ik bezocht, dit schept een mooie band om mee verder te gaan. Een bijzonder mooi moment was het JCG weekend in Goudriaan. Samen met mijn vrouw zijn we op zondagmiddag langs geweest. Het was een bijzonder moment, samen hebben we gezongen en gesprekken gehad over liefde. Seksualiteit en homoseksualiteit waren het thema deze middag. Het was mooi om te ervaren dat er ruimte en veiligheid was om open en eerlijk over deze thema’s te praten.

In het vorige document schreef ik dat ik als kerkelijk werker vooral zal focussen op het jeugdbeleid. Hier ben ik samen met de jeugdambtsdragers ingestapt. Als eerste willen we samen een groeiplan gaan ontwikkelen. Met dit groeiplan willen we de gemeente betrekken in het leren en oefenen van kinderen en jongeren in onze gemeente. Het is een belangrijk plan wat een fundament gaat leggen voor de toekomst. Want wat willen we onze kinderen dan leren als het gaat om: Bidden, Bijbellezen, basiskennis, getuigen, dienen en zorgen, verantwoordelijkheid en kerkelijke cultuur. Op 30 mei hopen we u alle te ontmoeten, die te maken hebben met kinderen en jongeren. We gaan samen nadenken op deze avond, met welke dingen de rugzak van jongere gevuld moet worden.

Geloofsopvoeding

Naast de betrokkenheid voor het jeugdwerk, ben ik me vanaf nu ook aan het richten op het thema geloofsopvoeding. Als de doopcatechese het begin is in de gemeente, hoe geven we dit dan een vervolg? Is het nodig als gemeente om betrokken te zijn rondom de geloofsopvoeding? Het lijkt me goed om u als jonge gezinnen op te roepen om over dit thema na te denken. Welke behoefte heb ik als ouder als het gaat om geloofsopvoeding? Ik hoop rondom dit thema ook gesprekken te gaan voeren in de gemeente, en gezamenlijk te kijken wat we als gemeente nodig hebben.

 

Vriendelijke groet,

Hans Mouthaan

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten

26-02 > 20:00-
Mannenvereniging