Geloven leer je thuis?!

Geloofsopvoeding is een thema waar ik me als kerkelijk werker de komende maanden (mede) op ga focussen. Ik zal in de gemeente in gesprek gaan met ouders. Ook zal er een avond worden georganiseerd waarop ouders worden uitgenodigd om over dit onderwerp samen na te denken. Het is goed om bewust zijn van de taak die we gezamenlijk hebben in de geloofsopvoeding. Thuis is een heel belangrijke plek voor kinderen en jongeren om gevoed te worden met geestelijk voedsel.

 

Op donderdag 2 juni organiseert de HGJB een thema-avond over Geloofsopvoeding: Geloven leer je thuis?! Geloofsopvoeding is een belangrijk onderwerp, zeker ook voor ouders. Kinderen, tieners en jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid en aan goede voorbeelden. Maar hoe doe je dat, het geloof voorleven en doorgeven? Op deze en andere vragen zullen enkele sprekers ingaan. Er is een gezamenlijke opening, waarna er verschillende praktische workshops zijn. De avond is in Barneveld. Inschrijven HGJB avond


Ik kan hier zelf niet bij zijn, maar ik wil het van harte aanbevelen, en ik zou het mooi vinden als ik ervaringen van jullie hoor over deze avond. Dat mag telefonisch of per mail!

 

Vriendelijke groet,

 

Hans 

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten

26-02 > 20:00-
Mannenvereniging