10 september 2017 | Middagdienst

Avondmaalsdienst

Voorganger

Ds. F. Maaijen

 

Bijzonderheden

Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal

 

Beamerpresentatie

Download hier

 

Tekst voor de preek

Habakuk 3 : 17-19

"Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.Voor de koorleider, bij mijn snarenspel."

 

Downloaden

Dienst downloaden

 

Dienst bekijken

(Schriftlezing en preek)

 

 

Liturgie

 

Weerklank 326 : 4,5,6 | Wie geeft het brood dat hongerigen voedt ?

Psalm 108 : 1,2

Psalm   31 : 19

Psalm 119 : 3

Psalm 116 : 1,8,10

Psalm     9 : 1,2

Psalm 103 : 1,11