15 oktober 2017 | Middagdienst

Eredienst

Voorganger

Ds. F. Maaijen

  

Beamerpresentatie

Download hier

 

Tekst voor de preek

Romeien 1 : 16-17

"Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven."


 

Downloaden

Dienst downloaden

 

Dienst bekijken

(Schriftlezing en preek)

 

 

Liturgie

 

Weerklank 365 : 1,2,4,6 | "Om mijn redding wil ik juichten"

Psalm   90 : 6,8

Psalm   89 : 7

Psalm   71 : 1,11,14,18

Psalm   40 : 5

Psalm   98 : 1,2