28 oktober 2017 | Lopend Vuur - 500 jaar reformatie

Jong en Oud

 

Opname van de herdenking van de kerkhervorming, onder de titel Lopend vuur, 500 jaar reformatie.

 

lopend vuur - versie 2-page0
 

Downloaden

Dienst downloaden

 

 

Liturgie

 

Welkom en opening - Ds. F. Maaijen

Zingen: Samen in de naam van Jezus

Lezing: Luthers logo: "Merkteken van mijn theologie" - Ds. H. Drost

Zingen: God is getrouw

Zingen: De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast

Lezing: "Sola Scriptura: alleen Gods eerste (diepste) woord telt" - Ds. J. Breman

Zingen: Jezus alleen

Lezing: "De betekenis van Maarten Luther voor de catholica"- Drs. T. Visser

Zingen: Psalm 119 : 34, 35 en 40

Getuigenis: Mariska Pols en Paul-Jan Hogendoorn

Zingen: Heer ik prijs Uw grote naam

Gebed: Franck Baggen

Zingen: Een vaste burcht

Opening Reformatie, Rebrandt en Bach - Ronald Roël

Slotwoord: Peter van 't Hoff