14 januari 2018 | Middagdienst

Eredienst

Voorganger

Prop. J.J. Steketee

  

Beamerpresentatie

Download hier

 

 

Tekst voor de preek

Johannes 13 : 31,34

"Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt.
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben."

 

Thema

Liefde als veerkracht

 

Downloaden

Dienst downloaden

 

Dienst bekijken

(Schriftlezing en preek)

 

 

Liturgie

 

Weerklank 470 | "Waarom moest ik uw stem verstaan ?"

Psalm   22 : 1

Psalm 119 : 83

Psalm 133 : 1,2,3

Psalm 116 : 1,2,3,11

Psalm   31 : 17,18,19