14 januari 2018 | Morgendienst

Eredienst

Voorganger

Ds. F. Maaijen

  

Beamerpresentatie

Download hier

 

 

Tekst voor de preek

Mattheus 2 : 16-18

"Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn."

 

Downloaden

Dienst downloaden

 

Dienst bekijken

(Schriftlezing en preek)

 

 

Liturgie

 

Weerklank 507  | "Kom maar, mijn kind, hier mag je schuilen"

Psalm   56 : 3,4

Psalm   74 : 10,18

Pslam   77 : 3,4

Psalm 142 : 1,2,6

Psalm   62 : 6,8