28 januari 2018 | Middagdienst

Eredienst

Voorganger

em. Ds. G.C. Klok

  

Beamerpresentatie

Download hier

 

 

Tekst voor de preek

Mattheus 11 : 25-30

"In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde,  dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en  niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik  zachtmoedig ben en nederig van hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht."
 

Downloaden

Dienst downloaden

 

Dienst bekijken

(Schriftlezing en preek)

 

 

Liturgie

 

Weerklank 490 : 1,4,7 | "Jezus neemt de zondaars aan"

Psalm 103 : 2,9

Psalm   59 : 10

Psalm   40 : 4,5

Psalm 138 : 3

Psalm   72 : 2,4