Prediking

PREDIKING
Zondagmorgen overdenken we de woorden uit Habakuk 2:4b. De laatste verzen van het boek Habakuk zijn vol van vreugde en blijdschap in de HEERE; mooie stof voor de dankzegging. We wensen elkaar een goede en zegenrijke zondag.

 

TER  AFSLUITING
Ontvangt allen onze hartelijke groeten.
Ds. Floor Maaijen

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten

25-09 > 19:45-
Bijbelstudiekring

25-09 > 20:00-
Mannenvereniging

26-09 > 09:30-
Bijbelkring

27-09 > 20:00-
Vrouwenvereniging