Studieavond over de Joodse feesttijden


Op dinsdag 19 september is er in Zwijndrecht de eerste studieavond in een serie van drie met Eric Vink, spreker van de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: ‘De Joodse feesttijden’. De andere data zijn op dinsdag 17 oktober en zaterdag 28 november. De bijeenkomsten vinden plaats in de VEG de Ark, Brabant 4 in Zwijndrecht. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis.


Als christenen zijn we vertrouwd met het Paasfeest. Toch verdiepen veel christenen zich in de Joodse wortels van ons geloof. In de lange kerkgeschiedenis is het gegeven verloren gegaan dat het Paasfeest ontstaan is tijdens de viering van Pesach. Jezus vierde de instelling van het avondmaal tijdens sederavond, de vooravond van Pesach. Jezus werd gekruisigd tijdens Pesach en stond op uit de dood op Jom Haboekerim, de dag van de eerstelingen, de dag na de sabbat tijdens het feest van de ongezuurde broden. Omdat het verlossingswerk voor de eerstelingen exact gebeurde op de juiste momenten en tijdens de voorjaarsfeesttijden, groeit de aandacht naar de najaarsfeesttijden met het oog op de grote eindoogst van de eindtijd.

 

Eric Vink begon bij Christenen voor Israël met het geven van gastlessen op scholen. Nu is hij als Hoofd Educatie betrokken bij de ontwikkeling van allerlei studiematerialen, bijeenkomsten voor predikanten en studiereizen naar Israël.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten

25-09 > 19:45-
Bijbelstudiekring

25-09 > 20:00-
Mannenvereniging

26-09 > 09:30-
Bijbelkring

27-09 > 20:00-
Vrouwenvereniging