Vrouwenvereniging 'niet in eigen kracht'

Op DV woensdagavond 8 november hopen we elkaar te ontmoeten. We behandelen bijbelstudie vier ‘Levensdoel: bestemd voor de Heere’ uit ‘De Hervormde Vrouw’ van september. De avond begint om 19.45 uur. Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom.
Namens het bestuur

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten