Mars voor het leven

Het van God gegeven leven is een kostbaar geschenk en heeft bescherming nodig. Abortus, het beëindigen van ongeboren menselijk leven, is echter wettelijk toegestaan in ons land. Jaarlijks vinden er ruim 30.000 abortussen plaats. Ter illustratie, dat zijn 120 kinderen per werkdag, een basisschool per week. Stichting Schreeuw om Leven zet zich in voor bescherming van het (ongeboren) leven.

Door de ‘Mars voor het Leven’ te organiseren wordt een signaal afgegeven aan overheid en de samenleving dat ook het ongeboren leven beschermwaardig is. Op deze bijeenkomst willen we luisteren naar diverse sprekers, zoals Kees van der Staaij. Onder begeleiding van Christian Verwoerd is er samenzang. Ook wordt een persoonlijk ervaringsverhaal gedeeld. Via dit bericht willen wij u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn om zo een stille getuige te zijn van de nood die slecht zichtbaar is in ons land. Datum: DV zaterdag 9 december, locatie: Malieveld, Den Haag, aanvang: 12.00 uur, inloop: 11.00 uur. Lees meer op www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven. Voor busvervoer uit Ridderkerk, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht kan er contact opgenomen worden via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

De grootste oorzaak van abortus is seksualiteit binnen een instabiele relatie. Daarom geeft de Stichting Schreeuw om Leven voorlichting op scholen en in kerken. Er is veel nood rondom abortus. Bij de hulpverleningsafdeling Er is Hulp kloppen dagelijks vrouwen aan voor hulp en begeleiding bij ongewenste zwangerschap of na een abortus. Vrouwen worden op een praktische manier geholpen. Onder andere via het sponsorplan, waardoor steeds meer vrouwen afzien van een abortus. Alle hulpverlening is op christelijke basis en gratis. Kijk voor meer informatie op www.erishulp.nl.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten