Kringloop Hart voor Noord zoekt nog vrijwilligers

Sinds september 2016 is Kringloop Hart voor Noord een goed bezochte kringloopwinkel met de functie van een inloophuis. Hart voor Noord bevindt zich in de wijk Noord in Zwijndrecht. De winkel is een vaste plaats geworden in de wijk waar mensen terecht kunnen voor goedkope tweedehands spullen, maar juist ook voor een luisterend oor, een gratis kopje koffie of thee en een goed gesprek. Hart voor Noord is voor veel bezoekers een echt rustpunt geworden.

De vrijwilligers, komend uit alle kerken van Zwijndrecht, bieden een gevoel van geborgenheid, rust en begrip en laten met het woord en in daden iets zien van de liefde van God. De lectuurplank staat vol met evangelisatiemateriaal, christelijke lectuur en gratis Bijbels. Deze worden regelmatig meegegeven aan bezoekers van de winkel. Zo is deze winkel uitgegroeid tot een plaats waar op een laagdrempelige manier kennis gemaakt kan worden met het Evangelie. Voor de vrijwilligers is het fijn om in een rustige omgeving gesprekken te voeren. Je hebt niet het gevoel dat je direct de Bijbel helemaal uit moet leggen bij een eerste gesprek. De bezoekers keren op een later moment terug aan de koffietafel en hebben dan weer een gesprek met iemand anders. We mogen als vrijwilligers luisteren naar de levensverhalen en levensvragen van mensen en ze laten weten dat er een God is die alle dingen in Zijn hand heeft. Een God, die niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Lijkt het u of jou mooi om ook wat te betekenen voor de medemens? Neem dan contact op via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij vragen u een sollicitatieformulier in te vullen, waarna een gesprek met u gevoerd zal worden. Kijk voor meer informatie eens op www.kringloophartvoornoord.nl.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten

No events