Van de predikant

Samen met de broeders die zullen worden herbevestigd, zullen zondagmorgen bij leven en welzijn André Bakker, André Boelaars, Jan Willem Kolkert, Marco Mol, Maarten Vink, Albert van Wendel de Joode in het ambt worden bevestigd. Ik weet nog niet waar ik in die dienst over zal preken.
Zondagmiddag begin ik met een prekenserie over het laatste bijbelboek Openbaring. Die zullen het karakter van een leerdienst hebben. Zondagmiddag is hoofdstuk 4 aan de orde.
Bereidt u, bereid jij biddend mee voor!?

 

BIJBELKRING

Dinsdagmorgen bespreken we op de bijbelkring het tweede gedeelte van 1 Petrus 3. Onze situatie van christelijke minderheid in een heidense samenleving komt steeds meer overeen met de situatie van de lezers van deze brief. Daar zullen we met elkaar over doorpraten. Allen weer welkom om half tien bij de koffie of de thee.

ONTMOETINGSMIDDAG
Donderdagmiddag zijn alle ouderen van onze gemeente weer hartelijk welkom in Eltheto. Dat wil zeggen dat zij die nog niet gepensioneerd zijn nog even moeten wachten, maar als u wel met pensioen bent begroeten wij u graag op deze gezellige middagen. Na de opening worden meegenomen terug in de tijd. De ijs- en sneeuwpret van vroeger wordt weer tot leven geroepen. En ik kan ook al verklappen dat de dames van de HVD er een passende verrassing bij in petto hebben. Om kwart over twee is er koffie en thee. Wilt u gehaald en weer thuis gebracht worden, kunt u even bellen naar mijn vrouw en wordt het geregeld.

TER AFSLUITING
Ontvangt allen onze hartelijke groeten.
Ds. Floor Maaijen

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten

No events