Van de predikant

Zondagmiddag hoop ik te preken over Markus 8 : 11 – 13a. Met drie broeders uit de kerkenraad heb ik gedeeld wat de boodschap van de preek zal zijn. Bij dezen ook een uitnodiging voor u, voor jou: mail me je vragen, gedachten, opmerkingen die je hebt bij deze woorden uit deze tekst zodat ik die kan verwerken bij het maken van de preek.

BIJBELKRING

Dinsdagmorgen lezen en delen we met elkaar het laatste gedeelte van 1 Petrus 1. De inhoud van het evangelie was door Petrus rijk en treffend verwoord, nu gaat hij dat toepassen op het concrete leven van zijn lezers. En dus ook voor ons. Hartelijk welkom vanaaf half tien bij de koffie of de thee.
(De dinsdagavondkring is gestopt. De deelnemers kunnen aansluiten bij de ochtendbijbelkringen of bij de kring op woensdagavond.) 

TER AFSLUITING
Vanuit de pastorie u en jullie allen opgedragen aan Gods hoede en genade.
Ds. Floor Maaijen

Collecte voor het evangelisatiewerk in eigen wijk

DV zondag 19 november is de collecte bestemd voor het evangelisatiewerk in de eigen wijk. Graag laten we weten waar uw gulle gift concreet aan besteedt wordt. Afgelopen seizoen is onder andere geld nodig geweest voor de Alpha-cursus en de aanschaf van Bijbels. Voor Kerst willen we de Kerstecho’s uitdelen en zijn er nog meer activiteiten. Wilt u bidden voor de middelen die ingezet worden om mensen in contact met het Evangelie te brengen? En ook voor ieder gemeentelid om in zijn/haar omgeving het Evangelie van Jezus door te geven? Zeker in de Advent- en Kersttijd die er aan komt. Bedankt!

Sponsorkindje van Compassion

Dit is Naome Chepkwemoi. Geboren 19 juli 2009 in Uganda. Dankzij de sponsoring van OK-Kidzz/Estreon kan ze al drie jaar naar school, krijgt ze minimaal één keer per dag een maaltijd en, indien nodig, medische hulp. Ook wordt haar familie regelmatig bezocht via Compassion. Vrijdag 24 november willen we een Hollandse avond organiseren met als doel het sponsorgeld voor Naome bij elkaar te krijgen. We hebben de avond geknipt in twee delen.

Read more...

Mars voor het leven

Het van God gegeven leven is een kostbaar geschenk en heeft bescherming nodig. Abortus, het beëindigen van ongeboren menselijk leven, is echter wettelijk toegestaan in ons land. Jaarlijks vinden er ruim 30.000 abortussen plaats. Ter illustratie, dat zijn 120 kinderen per werkdag, een basisschool per week. Stichting Schreeuw om Leven zet zich in voor bescherming van het (ongeboren) leven.

Read more...

Mannenvereniging

Op maandag 20 november vergadert de mannenvereniging in zaal drie van Eltheto. Alle leden en eventuele belangstellenden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen. Broeder J. v.d. Plas zal deze avond een vrij onderwerp behandelen naar aanleiding van een bijbelgedeelte. Daarna bespreken we met elkaar de opkomende vragen, dit alles in een rustige en vrijblijvende sfeer. We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur.
L. Los

Kerst-Doelenconcerten 2017

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2017 opnieuw vier Kerst-Doelenconcerten in de ambiance en sfeer van Concertgebouw De Doelen in Rotterdam. Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt het meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht: ‘Ongekende liefde’. Hét verhaal van liefde, licht en leven.

Read more...

Kerstmarkt 2017

De kerstmarkt wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 december. U bent allen van 09.30 uur tot 14.00 uur hartelijk welkom in Eltheto. U kunt er terecht voor prachtige kerststukjes, heerlijke erwtensoep, tweedehands boeken en nog veel meer. De opbrengst is dit jaar deels bestemd voor Cora Theunisse en deels voor onze eigen wijkgemeente.

Read more...

Vrouwenvereniging 'niet in eigen kracht'

Op DV woensdagavond 8 november hopen we elkaar te ontmoeten. We behandelen bijbelstudie vier ‘Levensdoel: bestemd voor de Heere’ uit ‘De Hervormde Vrouw’ van september. De avond begint om 19.45 uur. Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom.
Namens het bestuur

OK-Kidzz leiding gezocht, herhaalde dringende oproep!

OK-KIDZZ-LEIDING GEZOCHT, HERHAALDE DRINGENDE OPROEP!
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar leiding voor OK-Kidzz. De OK-Kiddz-avonden worden bezocht door 25-30 kinderen verdeeld over twee groepen, basisschoolgroep 5/6 en basisschoolgroep 7/8. Bent u/jij iemand met een hart voor kinderen en één keer in de twee weken beschikbaar op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur? Dan bent u/jij geknipt voor leiding van OK-Kidzz.

Read more...

HGJB - kerstconferentie

Tussen Kerst en Oud en Nieuw organiseren we in bungalowpark Pagedal de HGJB-Kerstconferentie. Samen met zo’n duizend jongvolwassenen (17-26 jaar) uit allerlei kerken en gemeentes willen we ons vier dagen lang in beweging laten zetten door Gods Woord en Zijn Geest. Zo leren we niet alleen onszelf beter kennen, maar bovenal raken we door samenzang, bijbelstudies en onderlinge gesprekken opnieuw of voor het eerst onder de indruk van Gods goedheid.

Read more...

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten