Catechese

Catechese uitnodigingTieners

 

Hartelijk welkom op de pagina van de catechese. Dit jaar hebben we als gemeente het thema Samen bij Één. Een thema wat we bij de catechese willen onderstrepen! Dit jaar zal de catechese gegeven worden op dinsdagavond in Eltetho. De mentorcatechese start om 19:15 uur in zaal 2 en de 16+ catechese start om 19:00 uur in zaal 3.

 

De catechisatie wil tieners (van 12 tot 16 jaar), jongeren (vanaf 16 jr) en jongvolwassenen en – bij belijdeniscatechisatie – ook volwassenen inwijden in alles wat met het christelijke geloof te maken heeft door kennis over te dragen en het geloofsgesprek daarover met elkaar te zoeken. Bij de doop hebben ouders en gemeente beloofd de aan hen toevertrouwde kinderen bij het opgroeien te onderwijzen en te helpen onderwijzenin het christelijke geloof. Op grond van de beloften die de drieënige God – Vader, Zoon en Heilige Geest – gedaan heeft in de doop mogen we veel van Hem verwachten, ook bij catechisatie! Bij catechisatie wordt gesproken over de klassieke thema’s geloof, gebod en gebed, en oefenen we ons in het lezen van de Bijbel om antwoorden te vinden op de vragen die het leven aan tieners en jongeren stelt (bv.: hoe weet ik dat het christelijke geloof het (enige) juiste geloof is, wat is Gods wil met mijn leven en hoe maak ik juiste keuzes, wat zegt de Bijbel mij over dingen die ik in m’n dagelijkse leven op school, met

mijn vrienden, on-line etc. meemaak?). Leren lezen (van de Bijbel) en leren leven gaan zo hand in hand. Laten we een voorbeeld nemen aan Nicodemus die zijn vragen stelde aan Jezus. Wij hopen jullie als jongeren te ontmoeten en van elkaar te leren!

 

 

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten

26-02 > 20:00-
Mannenvereniging