Zondagsschool Immanuel

Kerstfeest komt alweer dichterbij. Op maandag 26 december, Tweede Kerstdag, om 10.00 uur is er een kinderkerstfeest voor alle kinderen van de Oude kerk. De kinderen van de zondagsschool zijn intussen al druk aan het oefenen op alle liederen en declamaties. U wordt allen uitgenodigd om dit kerstfeest met ons mee te vieren!
Tijdens deze dienst zal er ook gecollecteerd worden voor een goed doel.

Dit jaar zal de collecte bestemd zijn voor de actie van de Hervormde Zondagsscholenbond ‘Schatten voor Malawi’. De vertaling van de kinderbijbel van H. van Dam in het Chichewa is bijna gereed. Zodra de vertaling klaar is zal hij verspreid worden onder alle gemeenten van de RPC. Het doel: in totaal 1100 kinderbijbels met daarbij toerusting voor leiders in de gemeenten.
U kunt uw steentje bijdragen met uw gift. Ook onze eigen acceptgiroactie willen we nog even onder uw aandacht brengen, want ook de zondagsschool van de Oude kerk in Zwijndrecht mag doorgaan met het mooie werk dankzij, onder andere, uw gift. Hiervoor onze dank.
Hartelijke groet van de leiding en kinderen van de zondagsschool.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten

26-02 > 20:00-
Mannenvereniging