Naar aanleiding van de aangepaste coronamaatregelen, heeft het Breed Moderamen besloten dat vanaf 26 september iedereen weer welkom is in de Oude Kerk om een dienst bij te wonen. Wel dient voorlopig iedereen zich nog in te schrijven. Hierbij kunt u aangeven of u een plaats met 1,5 meter onderlinge afstand wilt reserveren. In de kolom opmerkingen bij de inschrijving kunt u dat aangeven. Ook de gemeenteleden die geen moeite hebben met het opheffen van de 1,5 meter dienen zich dus in te schrijven. Leden van de Oude Kerk kunnen zich inschrijven via de onderstaande knop.

Inschrijven kerkdiensten

Om in te kunnen schrijven hebt u een account nodig voor de website. Hebt u nog geen account? Klik dan op deze link om er een aan te maken. Bent u geen lid van onze gemeente en wilt u toch een dienst bijwonen? Stuur dan een mail naar de scriba (scriba@oudekerkzwijndrecht.nl) en vermeld daarin de dienst die u wilt bijwonen en het aantal personen.


Let op de volgende punten:

  1. De verplichting om de 1,5 meter onderlinge afstand aan te houden is vervallen, maar het advies is ook “gepast afstand” te houden. Van alle gemeenteleden wordt dus verwacht dit advies te respecteren en op te volgen. Voor mensen die wensen op 1,5 meter te zitten wordt een gedeelte van de kerk gereserveerd. Dit dient te worden aangegeven bij de inschrijving. Iedereen dient zich dus in te schrijven;
  2. Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor het bijwonen van kerkdiensten;
  3. Er is extra aandacht gegeven aan de instelling van het ventilatiesysteem in de kerk. Na afloop van de dienst gaat het systeem gedurende een uur op 100% en wordt de hele ruimte ververst;
  4. Na afloop van de dienst kunnen de gemeenteleden in het 1,5 meter deel op gepaste onderlinge afstand via de groene deuren de kerk verlaten. De overige aanwezigen kunnen aansluiten of via de corridor en de deuren onder het orgel de kerk verlaten;
  5. Het BM heeft besloten de komende weken het maximaal aantal beschikbare plaatsen per dienst op 300 te houden.