Kerkgebouw

Oude Kerk
Kerkstraat 49
3331 XL Zwijndrecht


Kerkenraad

Predikant
Ds. F. Maaijen
predikant@oudekerkzwijndrecht.nl
078-6458471 (liefst: 13.00-13.30 uur)
Scriba
dhr. (Job) Velthuizen
scriba@oudekerkzwijndrecht.nl
Kerkelijk werker dhr. (Hans) Mouthaan kerkelijkwerker@oudekerkzwijndrecht.nl
06-51802732
Ouderling-kerkrentmeesters
dhr. (Jules) Turk, dhr. (Cees) Hoogvliet
kerkrentmeesters@oudekerkzwijndrecht.nl
Ouderling Vorming & Toerusting
dhr. (André) Boelaars
vt@oudekerkzwijndrecht.nl
Diaconie
dhr. (Peter) van de Poel
diaconie@oudekerkzwijndrecht.nl
Jeugdouderling
dhr. (Kees Erik) van Beek
jeugdouderling@oudekerkzwijndrecht.nl
Jeugddiaken
dhr. (Marco) Mol
jeugddiaken@oudekerkzwijndrecht.nl

Ga naar het overzicht van de volledige kerkenraad inclusief contactgegevens (alleen zichtbaar voor leden).


Gebouwen en beheer

Eltheto
mw. (Erica) Van der Velden - Vermeulen
eltheto@oudekerkzwijndrecht.nl
Het Badhuis
dhr. (Peter) Huijser
badhuis@oudekerkzwijndrecht.nl
Koster
mw. (Marjolein) Kreukniet - van Donk
koster@oudekerkzwijndrecht.nl
Verhuur Eltheto
dhr. (Jules) Turk
huur@oudekerkzwijndrecht.nl


Communicatie

Beamer
mw. (Petra) Den Boer - Penning
beamer@oudekerkzwijndrecht.nl
Contactblad
mw. (Johanna) Velthuizen, mw. (Ruth) Toes-van Beek
contactbladoudekerk@gmail.com
Gemeentegids

gemeentegids@oudekerkzwijndrecht.nl
Kerkblad

kerkblad@oudekerkzwijndrecht.nl
Webmaster
dhr. (Bart) Reedijk, dhr. (Marcel) Boertje
webmaster@oudekerkzwijndrecht.nl
Redactie / kopij website
dhr. (Arie) Barendrecht (sr), dhr. (Marcel) Boertje
webredactie@oudekerkzwijndrecht.nl

Verenigingen

Zondagsschool Immanuël
mw. (Arjanne) Molenaar
zondagsschool@oudekerkzwijndrecht.nl


Commissies en overige

Bijbelkringen
dhr. (André) Boelaars
bijbelgespreksgroepen@oudekerkzwijndrecht.nl
Koor 'Met Hart en Stem'
dhr. (Wim) Ströhmeyer
koor@oudekerkzwijndrecht.nl
Mannenvereniging
dhr. (Mees) Los
mannenvereniging@oudekerkzwijndrecht.nl
Vrouwenvereniging
Mw. (Els) Buter - Buitendijk
vrouwenvereniging@oudekerkzwijndrecht.nl
Activiteitencommissie
Mw. (Cato) Schipaanboord - Ebbers
activiteitencommissie@oudekerkzwijndrecht.nl
Hervormde Vrouwendienst
Mw. (Marja) Maaijen
hvd@oudekerkzwijndrecht.nl
Thuisfrontcommissie Cora
Mw. (Esther) Vlak - Pronk
tfccora@oudekerkzwijndrecht.nl
Thuisfrontcommissie Marian
dhr. (Marcel) Boertje
tfcmarian@oudekerkzwijndrecht.nl
Themacommissie
dhr. (Peter) Gouweloos
themacommissie@oudekerkzwijndrecht.nl
Zendingscommissie
dhr. (Marcel) Boertje
zendingscommissie@oudekerkzwijndrecht.nl