Voorganger: Ds. F. Maaijen
Bijzonderheden: Heilige Doop
Tekstgedeelte: 1 Thessalonicenzen 5:9


Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,Live meeluisteren Recente opnames