Voorganger: Ds. F. Maaijen
Bijzonderheden: Bevestiging ambtsdrager
Tekstgedeelte: Johannes 17:5-8


En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid  die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt. Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen,  en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.


Liturgie

Weerklank 9 | Heer onze God, hoe heerlijk is uw Naam
Psalm 135 : 1,11
Psalm 135 : 8
Bevestiging ambtsdrager
Psalm 84 : 3
Psalm 34 : 6,7
Psalm 119 : 7,8
Psalm 35 : 13

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.
Geluidsopname: Beluisteren

Video