Voorganger: Verhaar. ds. J.J.
Tekstgedeelte: 1 Korinthe 15:50-52
Thema: "De grote verandering"


Maar dit zeg ik, broeders,  dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis:  Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.


Liturgie

Psalm 68 : 1,2
Psalm 119 : 25
Psalm 21 : 1,2,3
Psalm 145 : 1
Psalm 146 : 4,8

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.
Geluidsopname: Beluisteren

Video