Voorganger: Ds. F. Maaijen
Tekstgedeelte: Mattheüs 21:28-32


Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde.


Liturgie

Weerklank 608 | '’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
Psalm 95 : 1,2
Gezang 1 : 1,9
Psalm 1 : 1,2
Psalm 25 : 2
Psalm 119 : 88

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.