Voorganger: Ds. F. Maaijen
Tekstgedeelte: 1 Korinthe 15:32-34


Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde dieren heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij.  Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.  Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit.


Liturgie

Weerklank 225 | Wij wachten op U, Zoon van God
Psalm 108 : 1,2
Psalm 6 : 2
Psalm 25 : 6,10
Psalm 73 : 13
Psalm 146 : 1,3,8

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.
Geluidsopname: Beluisteren

Video