Voorganger: Ds. F. Maaijen
Tekstgedeelte: MattheĆ¼s 11:25-30


"In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de  hemel en van de aarde,  dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen  verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.Ja, Vader,  want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door  Mijn Vader; en  niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de  Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar  Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem  Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van  hart;  en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en  Mijn last is licht."


Liturgie

Weerklank 490 : 1,4,7 | "Jezus neemt de zondaars aan"
Psalm 103 : 2,9
Psalm 59 : 10
Psalm 40 : 4,5
Psalm 138 : 3
Psalm 72 : 2,4

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.
Geluidsopname: Beluisteren

Video