Voorganger: Ds. F. Maaijen
Bijzonderheden: 2e Paasdag/Zangdienst
Thema: Van vergane glorie naar glorieuze verschijning

Liturgie

Introlied: WK448 Jezus leeft in eeuwigheid
Stil gebed
Votum en groet
Zingen
Psalm 89: 1 en 3
OTH425 Als ik m’n ogen sluit
Geloofsbelijdenis
Zingen OTH190 Heer, U bent mijn leven
Gebed
Kindermoment door -> Henriët
Kinderlied: OTH127 Omdat Hij leeft
Schriftlezing
Collecte
Zingen OTH344 Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel (A-M-A-V-A) (met verhogingen)
Meditatie
Zingen
WK178 Jezus leeft en ik met Hem
OTH323 Juicht, want Jezus is Heer
Dankgebed en voorbede
Zingen Weerklank Psalm 149: 1, 2 en 3 Halleluja! Laat opgetogen
Zegen
Instrumentaal.


Meditatie tekst: 1 Korinthe 15: 35 - 44


Live meeluisteren Recente opnames