Voorganger: Ds. F. Maaijen
Bijzonderheden: Tweede Pinksterdag - Zangdienst

Liturgie

1. Introlied WK194 Heer ik hoor van rijke zegen: 1, 3 en 6
2. Stil gebed
3. Votum en groet
4. Zingen
5. WK193: 1, 4 en 5 God giet zijn heil op Pinksteren uit
6. OTH134 Als de hemel openbreekt
7. Geloofsbelijdenis –> Voorstel, we zingen hem, zie punt 6
8. Zingen OTH192/WK303 Ik geloof in God de Vader
9. Gebed
10. Kindermoment + Kinderlied: OTH439 Door de kracht (1x helemaal door kinderen, 1x helemaal door allen)
11. Schriftlezing Handelingen 2: 14-21 en Openbaring 22: 12-21
12. Collecte
13. Zingen OTH343 Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
14. Meditatie
15. Zingen
16. Psalm 130: 3 en 4
17. OTH196 Ik vermag alle dingen
18. OTH389 Wij gaan op weg met een brandend hart
19. Dankgebed en voorbede
20. Zingen OPW818 Op die dag
21. Zegen
22. Instrumentaal: OTH398 Soon and very soon


Live meeluisteren Recente opnames