Voorganger: Ds. F. Maaijen
Tekstgedeelte: MattheĆ¼s 7:24-27


Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.


Liturgie

Weerklank 612 | Jezus is de goede Herder
Psalm 127 : 1,2
Psalm 71 : 2
Psalm 63 : 1,2
Psalm 61 : 1,4
Psalm 84 : 6

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.

Video