Geloven

Wat geloven christenen eigenlijk? Wat is bidden? Als ik voor het eerst de Bijbel wil lezen, waar kan ik dan het beste beginnen? Soms denk ik: waarom zou je geloven? Wat heb je er eigenlijk aan? En dan de kerkā€¦ Waarom zou ik er naar toe gaan?

Sinds kort staan er twee websites online die op een toegankelijke manier ingaan op dit soort vragen:   
De sites bevatten compacte teksten en filmpjes, gericht op iedereen die bewust op zoek is naar meer informatie over God en of het christelijk geloof. 

Misschien ook iets voor u of jou!

Of misschien bent u liever in gesprek met mensen over het geloof. Ook dat kan. Bijvoorbeeld via de Alpha Cursus. 

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten