Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Het overzicht van alle kerkenraadsleden is alleen zichtbaar voor leden. De overige contactgegevens vindt u hier.

Predikant
Ds. (Floor) Maaijen
predikant@oudekerkzwijndrecht.nl

Scriba
Dhr. (Kees) de Jong
scribaoudekerk@pkn-zwijndrecht.nl

Taken van kerkenraadsleden
Predikant: bediening van het Woord van God en de sacramenten en het geven van pastorale zorg, onderricht en toerusting.

Ouderlingen: dragen mede verantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten en leggen huisbezoeken af. Een aantal ouderlingen heeft een specifieke taak, zoals bijvoorbeeld het scribaat.

Ouderlingen-kerkrentmeester: zorgen voor de materiƫle belangen van de gemeente.

Diakenen: dienen aan de Avondmaalstafel, het inzamelen en uitdelen van liefdegaven en geroepen tot de dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.