Na 6 jaar mentorcatechese komt er een keuzemoment. In de afgelopen periode heb je veel geleerd over God de Bijbel en van elkaar. Na deze periode wordt je van harte uitgenodigd voor de belijdeniscatechese. Maar misschien ben je hier nog niet aan toe en wil je wel graag nog verdiepende gesprekken hebben over het geloof. Dat kan. Elk winterseizoen zijn er zeven ontmoetingen in Eltheto. De avonden zijn normaal op dinsdagavond maar vanwege corona verplaatst naar maandagavond we starten om 20:30 (data staan hieronder). We zijn dan ongeveer een uur bij elkaar. We behandelen vooral thema’s uit een boek van Tim Keller. Ik kijk uit naar de gesprekken die er gaan komen! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Maaijen of Henriët Verweij (henriet.verweij@pkn-zwijndrecht.nl)