De zondagsschool is een school, die op zondag wordt gehouden. Wat is dat dan voor een school, vraag je je misschien af... Nu, dat zullen we uitleggen. Op de zondagsschool wordt verteld uit de Bijbel en zingen we liederen over de vertelling. Op de zondagsschool zitten jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar. Deze kinderen zitten niet allemaal in één klas, ze zijn  verdeeld, net als op de gewone school, in groepen. Voor iedere groep staat niet één meester of juf, maar twee of drie!

Bijbel
Zoals we al schreven wordt er op de zondagsschool verteld uit de Bijbel. Dat doen we niet zomaar, nee, dat doen wij omdat wij vinden dat de Bijbel een heel belangrijk boek is. In de Bijbel staan namelijk hele mooie verhalen, zoals van de Goede Herder. Maar er staan nog veel meer verhalen en geschiedenissen in de Bijbel. Die verhalen gaan over de Heere Jezus en omdat we iedere zondag een ander verhaal vertellen leer je iedere keer weer meer uit de Bijbel en dus over de Heere Jezus!! Naast de vertellingen zingen we psalmen , maar ook andere liederen. We lezen  het blad Kind & Evangelie wat je nog meer verteld over de bijbel en waar ook leuke verhalen en puzzels in staan. Iedere zondag wordt er ook geld opgehaald voor ons adoptiekind.

In de lagere groepen wordt er gekleurd, terwijl in de andere groepen een quiz of iets dergelijks wordt gedaan. Als je op zondagsschool komt krijg je een roosterverwerkingsboekje waarin opdrachten en platen staan die over de vertelling gaan.

Kerst en Pasen
Kerstfeest is voor ons als zondagsschool altijd een bijzonder feest. Op de tweede kerstdag zingen we namelijk in de kerk. Alle ouders komen dan kijken en luisteren. Dat is dan ook één van de hoogtepunten van de zondagsschool, want voordat het Kerst is hebben we al zo’n 6 weken geoefend. Met Kerstfeest krijg je een mooi leesboek en de zondagsschool-verlaters krijgen ook nog een Bijbeltje. Ook met Pasen hebben we een eigen Paasdienst. Die wordt gehouden in Eltheto, waar ook weer de ouders komen luisteren.

En weet je wat ook erg leuk is? Ieder jaar hebben we een zondagsschoolreisje! Dan gaan we naar een pretpark of naar het bos of...

Wanneer is het?
Iedere zondagmorgen na de kerkdienst beginnen we om 11.15 uur in Eltheto en om 12.15 uur is het afgelopen. (Op zondagen dat het Heilig Avondmaal gevierd wordt is er geen zondagsschool).

Tot ziens!
Tot op de zondagsschool! De groeten van alle meesters en jufs.