Wie door ouderdom of handicap moeite heeft om zich zelfstandig te verplaatsen en toch graag de kerkdiensten wil bijwonen, kan een beroep doen op de autodienst. Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de coördinator van de autodienst, diaken dhr. (Gijs) Roos. Hij is bereikbaar per e-mail via autodienst@oudekerkzwijndrecht.nl.