De Hervormde Vrouwendienst (HVD) is een groep vrouwelijke vrijwilligers in de Oude Kerk die omzien naar de oudere leden van de gemeente. Iedere HVD-medewerkster heeft haar eigen bezoekadressen. Een keer per maand bezoekt zij een gemeentelid boven de 70 jaar. Als zij op bezoek gaat geeft zij het evangelisatieblad “Echo” af. Ook wordt er met verjaardagen  een bezoek gebracht en er wordt aandacht geschonken aan de huwelijksjubilea van 40, 50, 55 en 60 jaar.


Bijeenkomsten
In de winterperiode van september tot mei worden er bijeenkomsten georganiseerd. De avonden of middagen worden gehouden in het wijkgebouw Eltheto. Elke bijeenkomst wordt geopend met zingen, gebed, schriftlezing en een meditatie. De liederen die worden gezongen komen uit de bundel van Johan de Heer.


Meer informatie
Wilt u meer weten over het werk van de HVD dan kunt u contact opnemen met mw. (Cocky) Pronk - Spaans via het Contactformulier.