Zending is een Bijbelse opdracht. In het Mattheus evangelie lezen we hoe De Heere Jezus ons zelf de zendingsopdracht heeft gegeven: 


Ga dan heen, onderwijs al de volken,
hen dopend in de Naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb,
in acht te nemen. En zie, ik ben met u al
de dagen, tot de voleinding van de wereld.
AmenDe  zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van  deze opdracht. De commissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te  maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse  activiteiten en het zendingswerk onder de aandacht te brengen van de  gemeente en de betrokkenheid te vergroten.

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:


  • dhr. (Gert-Jan) de Waard,voorzitter
  • dhr. (Ewout) Vijfhuizen, vice-voorzitter
  • dhr. (Marcel) Boertje, secretaris
  • mw. (Wilma) Buitendijk, penningmeester
  • dhr. (Niels) Vlot (diaconie)
  • mw. (Jos) Visser
  • dhr. (Peter) Dekker
  • mw. (Lisanne) Reedijk