In de archieven van de zendingscommissie vonden wij dat er sinds 1928 aandacht is voor zending in onze gemeente.


Bij het begin der werkzaamheden van de hulpvereniging is het goed hier enkele bijzonderheden vast te leggen van het ontstaan der hulpvereniging. Het plaatselijke werk voor de Gereformeerde Zendingsbond in de Ned. Herv. Kerk is omstreeks midden 1928 ter hand genomen door de heer J. Smit, welke als correspondent, veel werk heeft mogen doen voor de zending, o.a. het verzorgen van een jaarlijkse lijstcollecte en het winnen van nieuwe leden. Dit werk heeft hij tot eind 1959 mogen doen. Door z’n ouderdom gedwongen heeft hij z’n correspondentschap overgedragen aan de heer C.C. Roodbol Jr. om het werk van de correspondent in onze snelgroeiende gemeente te mogen verlichten, werd op 7 nov. ’60 besloten een zendingscommissie in het leven te roepen, bestaande uit de correspondent en twee leden uit de vrouwenvereniging “Niet in eigen kracht” en twee leden uit de mannenvereniging “Rondom het Woord”. De commissie had tot taak het voorbereiden van de oprichting ener hulpvereniging. Op een ledenvergadering van 27 november 1963 werd hiertoe over gegaan."

Pas sinds de jaren 90 zien wij daadwerkelijk dat leden vanuit de gemeente uitgezonden worden naar het zendingsveld

R.J. Sterk
R.J. Sterk heeft in de jaren 90 op het zendingsschip de Logos II van Operatie Mobilisatie gewerkt. Daarna is hij met zijn vrouw R. in het Midden-Oosten te werk gesteld. In 2008 keerden zij terug naar Nederland en heeft hij tot 2016 leiding gegeven aan het kantoor van OM in Emmeloord. Momenteel bereidt hij zich voor op een nieuwe functie binnen OM.

Ds. Mark en Karin van Pelt 
Ds. Mark en Karin van  Pelt zijn van 1998 tot 2006 vanuit onze gemeente uitgezonden geweest naar Peru. Mark heeft daar les gegeven aan de theologische opleiding Seminario Evangelico de Los Andes (SELA) in het Andesgebergte in het zuiden van Peru. Een werkveld van de GZB.

Hubert en Rebecca de Vos 
In 2002 werd ons oud-gemeentelid Hubert de Vos, en zijn vrouw Rebecca uit Engeland, uitgezonden naar Kazakhstan in Centraal Azië. Zij waren in dienst van  WEC International en werden uitgezonden door de Hervormde Gemeente Eben Haëzer te Amstelveen, waar Hubert lid van was. Inmiddels hebben ze zich  in Engeland gevestigd.

Pieter-Jan van Persie
Van augustus 2004 tot maart 2007 werkte Pieter-Jan van Persie op de Logos Hope, het schip dat door Operatie Mobilisatie werd aangekocht ter vervanging van de Logos.

Lianne Buitendijk
Lianne Buitendijk is van begin 2008 tot half 2012 uitgezonden geweest naar Zuid-Sudan. Zij mocht daar voor de GZB, in samenwerking met ACROSS, werken aan een aids/HIV programma.

Remmelt en Hadassa de Koning
Als opvolgers van Lianne werden op 21 april 2013 Remmelt en Hadassa de Koning vanuit de Amersfoort uitgezonden naar Zuid-Sudan. De situatie in Zuid-Sudan veranderde zodanig dat het niet verantwoord was om daar te blijven. Eind 2013 keerden zij vervroegd naar Nederland terug.

Christiaan Nijsink 
Christiaan Nijsink werd op 15  januari 2012 vanuit onze gemeente uitgezonden. Hij werkte aan boord van  de Logos Hope, het zendingsschip van Operatie Mobilisatie. Medio 2014  is hij teruggekeerd en heeft hij enige tijd bij de MDA, de ambulancedienst in Israël, gewerkt.

Ds. Gerrit en Ria Nijland
Ds. Gerrit Nijland en zijn vrouw Ria zijn van februari 2007 tot 2013 vanuit de Hervormde Gemeente te Meteren uitgezonden geweest naar Peru. Gerrit heeft daar, als opvolger van Mark van Pelt, les gegeven aan de theologische opleiding Seminario Evangelico de Los Andes (SELA). Ria was betrokken bij “Nuestra Casita”, een project voor opvang van kansarme kinderen.

Hans en Gerrie Kasbergen

Van 2014 tot 2020 zijn Hans en Gerrie Kasbergen, een echtpaar uit Bergambacht, werkzaam geweest in Malawi. Hans hield zich bezig met het bouwen van waterpompen en Gerrie gaf ondersteuning aan kleuterjuffen. Een groep jongeren uit onze gemeente zijn in Malawi geweest om te helpen met het bouwen van een school. Helaas ontstond er onenigheid tussen de GZB en de kerk van Malawi waardoor Hans en Gerrie moesten terugkeren naar Nederland. Malawi had echter hun hart, en ze vonden een nieuwe plek in Malawi onder stichting Kimon.