Samen groeien in de kerk van nu

Als jeugdambtsdragers zijn we ontzettend dankbaar met het vele werk dat wordt verricht in het jeugdwerk. Het is enorm belangrijk om tijdens het opgroeien van de kinderen als gemeente om de kinderen en jongeren heen te staan. Een plek waar met elkaar het geloof gedeeld wordt.

Vanuit het beleidsplan van 2012-2016, wordt de wens uitgesproken om een groeiplan als gemeente op te stellen. Deze wens willen we dit voorjaar gaan beantwoorden.

 

Als jeugdambtsdragers hebben we het verlangen om met elkaar te gaan kijken wat we kinderen leren en laten oefenen in een bepaalde leeftijd. We merken namelijk dat het van belang is om met elkaar te weten wat we onze kinderen en jongeren leren en laten oefenen. De relevantie van het leren en oefenen is enorm belangrijk om met elkaar de motivatie vast te houden om allerlei clubs en verenigingen te organiseren.

Op 30 mei willen we met jullie als leidinggevende en met ouders nadenken welke dingen wij kinderen willen leren en laten oefenen. Na deze avond wordt er een groeiplan opgesteld, door betrokkenen in het jeugdwerk en in samenwerking met de jeugdambtsdragers. Het is goed om te weten voor jullie dat dit de basis vormt waarmee we volgend jaar zullen nadenken over het beleidsplan 2017-2021.

Daarom nodigen we u als ouders en betrokkenen in het jeugdwerk van harte uit voor 30 mei! Inschrijven voor de avond kan hier.

Vriendelijke groet,

Kees-Erik, Jan-Henk, Chris en Hans

 

Bijlage

Download hier de uitnodiging voor deze avond.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten