Groeitermen

Op 30 mei willen we samen als gemeente gaan kijken wat kinderen en jongeren leren in de gemeente.

Hier gebruiken we op deze avond zeven groeitermen voor. In al het werk dat met en voor jongeren in de gemeente wordt gedaan willen we jongeren helpen groeien tot volwassen gelovigen, die hun verantwoordelijkheid nemen in de navolging van Jezus Christus. Verantwoordelijkheid ten opzichte van God, van hun naaste (in en buiten de gemeente), de schepping en ten opzichte van zichzelf.

Het is belangrijk dat onze jongeren tijdens het doorlopen van het jeugdwerk bagage meekrijgen om het leven in te kunnen. Het is belangrijk dat ze een rugzakje krijgen en dat ze tijdens het doorlopen van het jeugdwerk steeds iets in het rugzakje krijgen.

Groeitermen 

Er zijn een aantal hoofdthema’s of ‘groeitermen’ te onderscheiden waarin jongeren vanaf het moment dat ze geboren zijn tot als ze zo’n 23 jaar oud zijn, kunnen groeien. Door vanuit deze hoofdthema’s te denken kunnen er ook doelstellingen voor het jeugdwerk worden geformuleerd. Om het beeldend te zeggen: wat willen we graag dat een 23-jarige in zijn rugzak heeft zitten en wat vraagt dat van het kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk om een jongere daarbij te helpen.

De voorlopige ‘groeitermen’ die in onze gemeente voor het jeugdwerk zijn gekozen zijn de volgende: Bidden, Bijbellezen, Basiskennis, Getuigen, Dienen en zorgen, Verantwoordelijkheid nemen en Kerkelijke cultuur.

Korte uitleg groeitermen

Inschrijven

Inschrijven voor de avond kan hier.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten