Korte uitleg ‘groeitermen’

Als eerste, deze termen heten niet voor niets groeitermen. Immers een christen blijft zijn hele leven groeien; het zijn vooral groeirichtlijnen en geen eindstations! De groeitermen zijn ook geen programma’s; vaak kan een groeiterm vooral bereikt worden door de manier waarop je werkt, de vormen die je kiest. Daarom is het goed om met elkaar te gaan kijken welke elementen kinderen en jongeren kunnen leren en oefenen in een bepaalde leeftijd!

 

 

 

Bidden

De jongere weet wat bidden is en welke gebedsvormen er zijn.

De jongere kan hardop in een (kleine) groep voor anderen bidden, belijden en God de lof brengen.

De jongere heeft in de gemeente op allerlei manieren praktisch geoefend met voorbede en dankzegging, belijden en lofprijzen.

Bijbellezen

De jongere heeft een basale Bijbelkennis en kent de betekenis van de Bijbel.

De jongere kan zelfstandig de Bijbel lezen en weet uit een tekst betekenis en een boodschap voor zichzelf te halen.

De jongere heeft in de gemeente op allerlei manieren praktisch geoefend met persoonlijk Bijbellezen en samen Bijbelstudie doen.

Basiskennis

De jongere weet Wie God en de mens is en wat het christelijk geloof inhoudt en heeft een bepaalde feitenkennis als basis van het geloof. De jongere kent de gereformeerde basisnoties.

De jongere kan verwoorden Wie God is en wat (de kern van) het christelijk geloof inhoudt.

De jongere heeft in de gemeente op verschillende manier kennis kunnen delen en geven waarbij dat vooral op hartsniveau is gebeurd.

Getuigen

De jongere kent de opdracht van Jezus Christus om het evangelie bekend te maken en weet wat hij gelooft.

De jongere kan voor niet-christenen verwoorden en laten zien wát en in Wie hij gelooft en durft dat ook te doen.

De jongere heeft in de gemeente en daarbuiten op verschillende manieren geoefend in het getuigen van het geloof en ervaren hoe anderen daar op reageren.

Dienen en zorgen

De jongere weet dat hij de ander tot een hand en een voet moet zijn en weet welke gaven en mogelijkheden hij hierin heeft.

De jongere ziet naar anderen om en kan op een pastorale betrokken manier met mensen omgaan en is de ander dienend nabij en kan ook ontvangen van een ander.

De jongere heeft in de gemeente en daarbuiten op verschillende manieren geoefend met de zorg voor en het dienen van de ander.

Verantwoordelijkheid nemen

De jongere weet dat God van hem verantwoordelijkheid vraagt als christen in het staan in de maatschappij en in de gemeente.

De jongere heeft zicht op de wereld om hem heen en neemt zijn verantwoordelijkheid voor anderen, voor de gemeente en voor de wereld en kan daarin bewuste keuzes maken.

De jongere heeft op allerlei manieren geoefend in het nemen van verantwoordelijkheid binnen en buiten de gemeente.

Kerkelijke cultuur

De jongere weet en begrijpt hoe onze kerk is ontstaan, kent de waarde van de traditie en liturgie en weet wat de achtergrond is van onze gemeente.

De jongere kan zich op een constructieve manier voegen in de cultuur van de plaatselijke gemeente en levert ook zelf weer een bijdrage aan deze cultuur en de liturgie.

De jongere heeft op allerlei manieren ervaren wat de waarde van onze kerkelijke cultuur is.

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten