Om te geloven heb ik de kerk nodig

Vanaf volgende week zullen we starten met de jongvolwassenen kring. Mocht je nog twijfelen om te komen, je bent een ieder geval van harte welkom! Inmiddels hopen er tien anderen al te komen. Ik wil jullie alvast doorgeven met welk boekje we gaan werken als kapstok. Dit jaar is het thema van de gemeente 'Samen bij Één'. Wij gaan bij de jongvolwassenenkring in de komende maanden ons verdiepen waarom we als kerk samenkomen. Wat is de functie van het samen gemeente zijn? Waarom komen we als gelovige samen? Kan dat niet gewoon thuis? Of, ik kan prima geloven zonder de kerk! Kortom wat is het nut dat we naar de kerk gaan.....Maar nog dieper wat heeft de kerk er aan dat jij deel bent van de Kerk?
 
 
Harald Overeem neemt ons in zijn boekje 'Om te geloven heb ik de kerk nodig' mee naar de kern van samen kerk zijn. De volgende zes thema's zullen dit jaar aan bod komen:
 
De kerk....een plaats van vergeving
De kerk....een plaats van vrede
De kerk....een plaats van vrijheid
De kerk....een plaats van vreugde
De kerk....een plaats van vriendschap
De kerk....een plaats van vroomheid
 
Mochten jullie zin hebben om te komen volgende week maandagavond 20:00 uur starten we!
 
Groeten,

Hans Mouthaan

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten