30 juli 2017 | Middagdienst

Voorganger

Ds. J. Muller, Bleskensgraaf

 

Beamerpresentatie

Download hier

 

Tekst voor de preek

Handelingen 4 : 31

"En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid." 

  

Downloaden

Dienst downloaden

 

Dienst bekijken

(Schriftlezing en preek)

 

 

 

Liturgie

Weerklank 238 : Gij die gelooft, verheug u samen

Psalm   54 : 1,2

Psalm   33 : 6

Psalm     2 : 1,6 en 7

Psalm 119 : 23

Psalm   75 : 1