1 oktober 2017 | Morgendienst

Eredienst

Voorganger

Ds. F. Maaijen

 

Beamerpresentatie

Download hier

 

 

Tekst voor de preek

Romeinen 15 : 9-12

"en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat:  Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen. En verder zegt Hij:  Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk! En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken! En verder zegt Jesaja:  De wortel van Isa├» zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen."

 

Downloaden

Dienst downloaden

 

Dienst bekijken

(Schriftlezing en preek)

 

 

Liturgie

 

Weerklank 452 : 1,2,5 | "Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere"

Psalm 122 : 1,2

Psalm 122 : 3

Psalm 102 : 7,9,11,12

Psalm 117

Psalm   69 : 14