17 december 2017 | Middagdienst

Avondmaalsdienst

Voorganger

Ds. F. Maaijen

  

Beamerpresentatie

Download hier

 

 

Tekst voor de preek

Psalm 40 : 9-11

"Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de  grote gemeente; zie, mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het! Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik."

 

 

Downloaden

Dienst downloaden

 

Dienst bekijken

(Schriftlezing en preek)

 

 

Liturgie

 

Weerklank 486 : 1,4 | 'k Heb geloofd en daarom zing ik

Psalm 103 : 1,2

Gezang 2  : 7

Psalm 103 : 9

Psalm   97 : 6,7

Psalm 119 : 83,84

Psalm 108 : 1,2