Er zijn 3 recente berichten die alleen zichtbaar zijn voor leden. Log in om ze te bekijken.
Muziek op verzoek
Muziek op verzoek Via Kerkdienstgemist kunt u woensdag 27 mei om 19.30 uur luisteren naar het verzoekplatenprogramma Muziek op Verzoek. Ook een plaat aanvragen: huisgenotencontact@oudekerkzwijndrecht.nl of telefonisch op 06-42104375
Berichtje van Rik voor de kinderen van de zondagsschool
Hallo kinderen van de zondagsschool, Wat is het lang geleden dat ik jullie heb gezien! De kinderen van groep 4 t/m 6 kennen mij misschien niet zo goed. Ik ben Rik, de handpop. Ik heb een hele tijd in de kast gezeten omdat er jammer genoeg geen zondagsschool was. Afgelopen week mocht ik er even uit
Muziek op verzoek terugluisteren / terugkijken ?
Geniet u ook elke week weer van de uitzendingen Muziek op Verzoek ? De vorige afleveringen zijn terug te kijken en te luisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/510-Oude-Kerk-Zwijndrecht Dank aan allen die dit programma mogelijk maken.
Iedereen verdient een bloemetje #nietalleen
Samen met de jongeren gaan we een actie organiseren. Het idee is om op zaterdag 6 juni bloemen bij gemeenteleden
Zondagsschool
Afgelopen zondagochtend was er na de dienst een kort moment voor de zondagsschoolkinderen online.  De opname is online terug te kijken via : https://youtu.be/wPyPQvLRDzc
Collecten
Collecten: - Gebruik de app Kerkgeld op tablet of smartphone. App Kerkgeld is te downloaden in de App store of Google Play. - Webshop op skg.collect.nl/327: klik hier - Op rekeningnummer van de wijk: NL86 RABO 0313 2696 10 t.n.v. Hervormde Gemeente Zwijndrecht onder vermelding van het doel (1e collecte,
Beamerstatuut
In haar laatste vergadering heeft het Breed Moderamen regels opgesteld ten aanzien van het gebruik van de beamer. Een en ander is beschreven in het beamerstatuut dat hier te lezen is.
Licht om door te geven
Nu we elkaar niet meer ontmoeten binnen de gemeente, willen we u en jullie laten weten dat we aan jullie
Evangelisatie in corona-tijd
De Stichting Kerken in Zwijndrecht was druk bezig met de voorbereiding van Pasen en Koningsdag, totdat alles werd afgelast. Wat nu? Juist nu hebben we een boodschap te brengen van hoop. Een boodschap van rust tegenover de angst die er heerst. Een boodschap van geloof tegenover de twijfel over van alles.
Bijbelstudie voor thuis
De komende tijd zullen we elkaar dus niet ontmoeten in het gemeenteleven. Tenminste niet op de plekken waar we het gewend zijn. Toch is het mooi om een moment in de week te nemen en alleen of als gezin stil te staan bij de grootheid van God. Er zijn vele mooie initiatieven op internet te vinden. Voor