Er zijn 5 recente berichten die alleen zichtbaar zijn voor leden. Log in om ze te bekijken.
70-jarig jubileum van Israël
Ter ere van het komend 70-jarig jubileum van Israël een Nederlandse vertaling van 'Yerushalayim shel zahav'. Christiaan Verwoerd zingt deze prachtige versie. Met de catechese hebben we dit jaar meer over Israël gehoord. Het is soms lastig om verbondenheid te voelen met Israël. Toch laat God zijn volk
Vijftigdagentijd
Geduldig in ongeduldig verlangen tellen naar Pinksteren, dat is waar het om gaat in de vijftigdagentijd. De Heere Jezus had het zelf beloofd dat de andere trooster zou komen. Het oorspronkelijke woord voor trooster is parakleet, dat betekent letterlijk: de erbij geroepene. Dat wil zeggen: iemand die
Koningsdag
Beste gemeenteleden, Op Koningsdag heeft de IEC een interkerkelijke stand tijdens de braderie op de Burg. de Bruïnelaan. Er zijn inmiddels drie kerken bij de organisatie betrokken, maar meer hulp is uiteraard altijd welkom. Wilt u/jij meedoen aan dit fantastische idee of wilt u nog meer informatie,
Voortgang restauratie Kerktoren
Het afgelopen jaar bent u op verschillende manieren geïnformeerd over het feit dat de houten lantaarn van de toren van onze kerk ingrijpend gerestaureerd moet worden. Begin maart is het project van start gegaan. Op 8 maart heeft de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van Hervormd Zwijndrecht
Medewekers gezocht voor Koningsdag
Voor koningsdag zijn we op zoek naar medewerkers die kunnen helpen bij: Interkerkelijke Evangelisatie Commissie: Op Koningsdag heeft de IEC een interkerkelijke stand tijdens de braderie op de Burg. de Bruïnelaan. Er zijn inmiddels drie kerken bij de organisatie betrokken, maar
Actieavond
Vrijdagavond 20 april organiseren we een activiteitenavond met een (Servische) maaltijd, een kinderprogramma
Afscheid en verhuizing
Martin, Annemarie, Jochem en Sanne Bil verhuizen binnenkort naar Dodewaard. In het onderstaande stukje leest u een afscheidsgroet van hen. We wensen Martin en Annemarie samen met hun kinderen een prachtige en gezegende tijd toe in hun nieuwe woonplaats. We willen jullie ook hartelijk bedanken voor jullie
Er is nu een voordeelpakket te verkrijgen van het materiaal 'Voorleven'
De serie Voorleven wil ouders praktische handvatten aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden
Samen met anderen God ontmoeten op vakantie?
HGJB-vakanties staan voor gezelligheid, leuke activiteiten, bezig zijn met het geloof, samen met vrienden
Waarom registreren als lid?
Van een aantal mensen hebben we de vraag gekregen waarom gevraagd wordt om je te registeren op de website en waarom een foto toevoegen belangrijk is. Hieronder proberen we e.e.a. toe te lichten. Ledengedeelte Met deze website is er de mogelijkheid om contactgegevens van gemeenteleden in