Prediking en avondmaal

Op de laatste zondag voor Goede Vrijdag en Pasen mogen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. De maaltijd ter gedachtenis aan de dood en opstanding van Christus spreekt zo krachtig en heerlijk van Zijn offer en overwinning. Ik hoop twee keer het Woord te bedienen uit Openbaring 5, vanuit twee verzen waar gesproken wordt over het geslachte Lam. ‘s Morgens uit vers 6, ‘s middags uit vers 12. We wensen elkaar een goede en zegenrijke avondmaalszondag. Van harte vrijmoedigheid toegewenst. Vier het in geloof, want zonder dat geloof is het Heilig Avondmaal voor ons leeg en nutteloos.

Tussen zondag en Goede Vrijdag zijn er in de zogenaamde stille week bezinningsmomenten om ook dan het lijden en sterven, met zicht op Pasen, te overdenken. Maak er gelovig gebruik van en laat u zo voeden met het hart van het evangelie, het sterven en de opstanding van Christus, onze Heere en Heiland.

 

TER AFSLUITING

Vanuit de pastorie u en jullie allen opgedragen aan Gods goedheid en genade.

Ds. Floor Maaijen

Nieuwe website

De website van de Oude Kerk is vernieuwd. Vanaf zaterdag 24 maart zal de nieuwe website de huidige website vervangen. Een fris uiterlijk, betere menustructuur en (beveiligd) ledengedeelte zorgen ervoor dat de website weer 'bij de tijd' is. Vergeet u/jij zich vooral niet te registreren als lid. Hiermee krijgt u o.a. toegang tot de contactgegevens van gemeenteleden. Op- en aanmerkingen zijn welkom via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iedereen die heeft bijgedragen, en in het bijzonder Marcel Boertje, Bart Reedijk en Job Veldhuizen, hartelijk bedankt!

 

Opbrengst kinderbiddag en voedselbank

De opbrengst van de Kinderbiddag collecte bedraagt € 357,80. Jongens en meisjes, heel erg bedankt! Voor de Voedselbank zijn er tijdens de avonddienst weer veel producten ingezameld. Ook is een bedrag van € 445,- ontvangen. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage!

Uit de kerkenraad

Aan het begin van onze vergaderingen behandelen we het boekje ‘In Zijn spoor’ van ds. H.J. van der Veen. Tijdens de eerste bijbelstudie hebben we o.a. gesproken over de betekenis van discipelschap. Dit willen we graag met u delen. Discipelschap betekent:
o Wij maken onszelf niet tot discipel maar tot onze grote verwondering worden we door Christus geroepen om Hem te volgen in Zijn voetspoor.

Read more...

Pleegouder worden?

Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis? Timon gelooft in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. In regio Rijnmond worden er informatieavonden over pleegzorg gehouden. Tijdens deze informatieavonden krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders. Deze informatieavonden vinden plaats op: donderdag 5 april in Capelle aan den IJssel, dinsdag 17 april in Dordrecht, donderdag 17 mei in Bergschenhoek en dinsdag 5 juni in Rotterdam. Voor aanmelden en meer informatie: www.timon.nl/pleegouders.

Bijeenkomsten in de stille week

We herinneren u aan de bijeenkomsten in de Stille Week. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond komen we samen om te bidden, te zingen, stil te zijn en te luisteren naar een korte meditatie. Op deze manier leven we bewust toe naar Goede Vrijdag en Pasen. De bijeenkomsten zullen in de Oude Kerk (op dinsdag en woensdag) of Eltheto (donderdag) gehouden worden van 19.30 tot uiterlijk 20.15 uur.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Fons Oorschot

Hekken

Op het terrein rond de Oude Kerk zijn jaren geleden hekken geplaatst om vandalisme te voorkomen. Onze verzekeraar verplicht ons deze hekken ’s avonds te sluiten. Het sluiten en weer openen van deze hekken wordt verzorgd door Seris Security. De laatste tijd gebeurde dit niet meer, onder andere vanwege defecte sloten. Bij de start van de restauratie van de toren is door aannemer Woudenberg verzocht om deze hekken weer te gaan sluiten uit het oogpunt van beveiliging van de bouwplaats.

Read more...

Voortgant restauratie kerktoren

Na een aantal keren een stukje over de restauratie van de toren te hebben geschreven realiseren wij ons dat de berichten in het kerkblad altijd een week achterlopen. Wij moeten vrijdag voor 19.00 uur de tekst aanleveren voor het kerkblad van de komende week. Op de website van de Oude Kerk proberen we zoveel als mogelijk actueel te blijven in de berichtgeving over de voortgang. Ook worden hier veel foto’s geplaatst, zodat u met eigen ogen kunt zien hoe e.e.a. verloopt. Zie www.oudekerkzwijndrecht.nl.

Read more...

Diaconale collecten

Aanstaande zondag 25 maart is de diaconale collecte bestemd voor stichting Shaare Zedek. Deze stichting steunt het gelijknamige ziekenhuis in Jeruzalem. Dit ziekenhuis helpt mensen, ongeacht hun nationaliteit, en is hierbij een plaats van vrede en verzoening. De opbrengst van de avondmaalsbekers is bestemd voor Project 10 27. Beide collecten bevelen we graag bij u aan.
De wijkdiaconie

De klokkentoren financieel

Een paar weken geleden hebben wij beloofd een overzicht van de financiën van dit project te geven. Eigenlijk zijn wij een beetje beschroomd en nederig u onderstaand overzicht te geven. Het gaat namelijk heel erg goed. We zijn er natuurlijk nog niet maar over het resultaat tot nu toe mogen we alleen maar heel erg dankbaar zijn. Er is wat ruimte in de geldkas van onze eigen wijk. Een deel ervan is bestemd voor de toren. Verder is in 2017 is een mooi legaat ontvangen, bestemd voor kerkbeheer. Er is besloten een deel ervan te bestemmen voor de toren. Er zijn diverse acties geweest en er zijn heel veel giften speciaal voor de toren ontvangen. Enkele ervan om heel stil van te worden.

Read more...

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten