Er zijn 4 recente berichten die alleen zichtbaar zijn voor leden. Log in om ze te bekijken.
Inzameling voor Lesbos
Binnenkort kunnen we onze winterkleding opruimen en genieten van onze zomerkleding. Een goed moment
‘Houd het vuur brandend’ GZB zendingsweek meld je aan!
GZB zendingsweek Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen
Dabar zoekt nog 90 jongeren deze zomer
Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die van anderen op een camping in Nederland? Dan is Dabar iets
Gebedspunten
Dank- en gebedspunten van het Badhuis Danken: Dat Gerben binnenkort gaat beginnen met zijn werkzaamheden in het Badhuis De continuïteit van de bezoekers Dat ondanks de corona elke zondag Gods Woord klinkt Meeleven en verbondenheid onderling bij de bezoekers Bidden: Voor de
Voorbeden zendingswerkers
"Ik hef tot U, die in den hemel zit, Mijn ogen op, en bid;" Deze zondag mogen we weer bidden voor de zendingswerkers waarmee wij ons verbonden weten. - Björn en Marlies werken voor de GZB op het Indonesische eiland Java. ebedsbrief april   In de nieuwsbrief die begin deze
Een nieuwe stap voor Hans en Gerrie
Al ondersteunen wij Hans en Gerrie Kasbergen niet meer, toch weten wij ons nog wel met hen verbonden.
Leven op Java - Rondzendbrief Björn en Marlies
Leven op Java, dat is de titel van de rondzendbrief die Björn en Marlies van Veelen regelmatig verzenden.  Onlangs
Vakantie Bijbel Club
Van dinsdag 24 t/m vrijdag 27 augustus willen we weer een Vakantie Bijbel Club organiseren. We zijn hart
Terugkijken online jeugddienst
We kijken terug op een mooie dienst zondagmiddag. Via Zoom waren we met elkaar verbonden en hebben we gehoord over Jozef en zijn gevangenschap. Over zijn leven met God dwars door allerlei tegenslagen heen.  Helaas konden we door de internetverbinding het beeld niet goed krijgen, maar het geluid
Martin Mans maakt concertopnames in de Oude Kerk
Musicus Martin Mans maakt een aantal concertopnamen in de oude kerk van Zwijndrecht. De eerste opname van 25 Maart omvat een concert van traditionele paasliederen uit de bundel van Johannes de Heer met de solisten Arne van Ommen en Pieter Baarssen uit de Urker Mans Formatie. De tweede opname