Er zijn 3 recente berichten die alleen zichtbaar zijn voor leden. Log in om ze te bekijken.
Allah of Jezus
Voor iedereen die zich wil verdiepen in de verschillen tussen de islam en het christendom is het boek Allah of  Jezus, een persoonlijke zoektocht naar de waarheid van Nabeel Qureshi een aanrader. Nabeel was een Amerikaan met Pakistaanse ouders die zich bekeerde van de islam tot het christendom.
Gert Jan Anker bevestigd als predikant
Proponent G. J. Anker is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Ooltgensplaat. In de dienst ging ds. A. W. van der Plas uit  Waddinxveen voor. Hij preekte over 1 Korinthe 3:9: „Want Gods  medearbeiders zijn wij, Gods akker bent u.” Aan de handoplegging  namen
Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland
De vakantieperiode breekt weer aan, en ongetwijfeld trekt u er weer op uit, hetzij dat u in Nederland
Zendingsbussen
Bij de drie uitgangen van de kerk hangen de zendingsbussen. De opbrengst van deze bussen zijn bestemd
Voortgang restauratie Kerktoren
Het afgelopen jaar bent u op verschillende manieren geïnformeerd over het feit dat de houten lantaarn van de toren van onze kerk ingrijpend gerestaureerd moet worden. Begin maart is het project van start gegaan. Op 8 maart heeft de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van Hervormd Zwijndrecht
De klok gaat weer luiden
De afgelopen periode bent u, via de website van de Oude Kerk, met regelmaat op de hoogte gehouden van de voortgang van de restauratie van de toren. Er is door de hoofdaannemer de Koninklijke Woudenberg uit Ameide en haar onderaannemers de afgelopen 3,5 maand veel werk verzet. Het werk is nu klaar, de
Focusavonden
De afgelopen weken hebben we als jeugdambtsdragers gesproken met gemeenteleden over de rol en de plek van de zondagsschool. We kijken terug op mooie ontmoetingen. Afgelopen week hebben wij als jeugdambtsdragers met elkaar gesproken over deze avonden. In de zomervakantie zal er een advies gemaakt worden
Betrokken vaderschap
Afgelopen week is er weer een mooie nieuwsbrief gemaakt vanuit 'Geloof in het gezin'.  Zeker met vaderdag in het vooruitzicht, ter lezing aanbevolen. Nieuwsbrief 'Geloof in het gezin'