Er is 1 recent bericht dat alleen zichtbaar is voor leden. Log in om het te bekijken.
Leren bidden
Bidden met kleine kinderen hoe, doe je dat? En hoe leer je hen zelf bidden? In gesprek met theologe Erika van Nes mochten wij ontdekken hoe zij dit heeft aangepakt in haar eigen gezin. Lees meer
VAN DE KERKRENTMEESTERS
‘Groot onderhoud aan de glas in lood ramen.’  U heeft het natuurlijk wel gezien, het project is al weer een tijdje geleden afgerond. Het werk duurde, door diverse problemen tijdens de uitvoering, wat langer dan door de leverancier ingeschat. Wij zijn blij dat we binnen de begroting zijn gebleven
Aanvangstijd middagdienst
Op meerdere manieren bent u reeds geïnformeerd over de aangepaste opzet van de zondagsschool, die gaat
KERKENRAADSVERKIEZINGEN
Op de afgelopen vergadering van het breed moderamen van de kerkenraad is vastgesteld dat door het eindigen van de ambtstermijn van een aantal broeders dit jaar kerkenraadsverkiezingen gehouden moeten worden. Wat betreft de diakenen gaat het om de vacatures van de broeders Bert de Heer, Piet Koolmees
PRE MARRIAGE COURSE - HOE BOUW JE AAN EEN GEZOND HUWELIJK DAT EEN LEVEN LANG DUURT…
De Premarriage Course (PMC) is een investering in je relatie. Een voorbereiding op jullie huwelijk, dat hopelijk een leven lang zal duren! Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid. Verdeeld
Preek(bespreking)
Zondagmiddag hoop ik te preken over 1 Timotheüs 1:5. Bij preken over de bergrede is het altijd weer de vraag hoe wij aankijken tegen Gods wet. En dat woord wet is al geen goede vertaling van het bijbelse woord torah. Dat woord torah betekent: Gods richtingwijzer, Gods goede bedoelingen, Gods leefregels.
Bijbelstudiekring
Maandagavond starten we met de bijbelstudiekring. Dit jaar gaan we die studie thematisch doen, dat wil  zeggen dat we steeds als thema nadenken over wat de Bijbel zegt over wie God is. Wat betekent het dat Hij rechtvaardig, heilig, liefde is? Over die vragen gaat het. We zullen dat doen aan de hand
Bijbelkring
Dinsdagmorgen 17-9 start de bijbelkring. (Wie op dinsdag niet kan, kan op woensdag die een week later start). De kringleden hebben vorig jaar aangegeven dit jaar een bijbelboek over de praktijk van het christen-zijn te willen behandelen. De Bijbel is immers ook bedoeld om ons de weg te wijzen in het
Contactmiddag
Woensdagmiddag 18 september staan de deuren van Eltheto weer open voor al onze gepensioneerden en alleengaanden. Wij kijken niet naar uw leeftijd, hoeft u zelf ook niet te doen. Maar iedereen is dus welkom die naar meer aan het arbeidsproces deelneemt of die als alleengaande door het leven gaat. De middagen
Zondagsschool
Hebben jullie er al zin in jongens en meisjes van groep 1 t/m 6 van de basisschool? Over twee weken starten wij met zondagsschool Immanuel. Data voor groep 1,2, en 3: vanaf zondag 22 september iedere week tot aan zondag 22 december, tijdens de ochtenddienst. Tijdens de collecte mogen jullie naar Eltheto