Er is 1 recent bericht dat alleen zichtbaar is voor leden. Log in om het te bekijken.
Gebedspunten van onze zendingswerkers
Maandelijks mogen we in de kerkdienst speciaal bidden voor de zendingswerkers waarmee wij ons verbonden weten, dat zijn Cora en Stephen, in Nederland en Nigeria, Marian en Christoph, nu nog in Nederland, en Hans en Gerrie in Malawi. De gebedspunten publiceren wij op de website, zodat u ze
Afsluiting seizoen
Nog een aantal weken en dan is het verenigingsseizoen alweer afgelopen. Traditioneel sluiten we het seizoen af met de hele gemeente. Daarom zal ook dit jaar de themacommissie zich inzetten om een gezellige avond te organiseren. De afsluiting zal op zaterdag 29 juni plaats vinden in en rondom Eltheto.
Jaarmarkt
De jaarmarkt vindt plaats op zaterdag 15 juni van 10.00 tot 15.00 uur. Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Bij de algemene berichten in dit kerkblad vindt u meer informatie. Om de jaarmarkt te organiseren hebben we veel hulp nodig. U kunt ook uw bijdrage leveren. We zijn op zoek naar: Mensen
Uit de kerkenraad
Zoals al eerder in dit kerkblad geschreven, heeft de kerkenraad op de vergadering van donderdag 14 maart jl. het voorgenomen besluit genomen om de middagdienst te vervroegen naar 16.30 uur. We hebben daarbij gevraagd om eventuele op- en aanmerkingen op dit voorgenomen besluit te melden, zodat die meegenomen
‘Eerste hulp bij kleine letters' in het Badhuis
Zit u weleens met uw handen in het haar? Wat moet je doen met een brief die je niet begrijpt? Kent u uw rechten? Bent u bekend met alle voorzieningen op juridisch vlak? Begrijpt u alle kleine lettertjes? Het is een veelgehoord probleem bij een dagvaarding, een onterechte boete of bezwaarprocedure. De