Geplaatst op 1 augustus 2022

We danken iedereen hartelijk voor de steun d.m.v. gebed, betrokkenheid en financiële steun. Zondag 31 juli is er in de kerk voorbede gedaan voor Het Badhuis, bidt u thuis mee?

 

- Danken voor de groep mensen die met elkaar hebben nagedacht over belijdenis doen.

- Danken voor nieuwe ontmoetingen tijdens de zomerweken

- Danken voor de inzet van de vele vrijwilligers die zich met liefde inzetten

- Bidden voor de voorbereidingen van de vakantie bijbel week

- Bidden voor meer arbeiders, want de velden zijn wit om te oogsten