Geplaatst op 20 september 2022

De diaconale collecte op zondag 25 september is bestemd voor het Steunfonds van de Gereformeerde Bond. Bijdrages aan dit fonds worden besteed aan kerkelijke gemeenten. Vanaf de oprichting van de Bond heeft men zich ingezet voor het stichten en instandhouden van predikantsplaatsen, in verschillende delen van ons land. Waarom? Omdat door de verkondiging van het woord de gemeenten gebouwd worden. Die overtuiging is er nog altijd. En daarom leven we ook in 2022 via de collecte voor het Steunfonds mee met hervormde gemeenten die niet (meer) op eigen kracht de predikantsplaats kunnen laten voortbestaan. De Gereformeerde Bond richt zich met het fonds op gemeenten op het platteland, waar voor jonge gezinnen niet zoveel werkgelegenheid meer is. Maar ook kerken in de stad, waar de kerk niet meer de plaats heeft die ze vroeger had, maar Gods Woord nog steeds klinkt. In toenemende mate is er contact met kleine dorpsgemeenten voor wie de afdrachten aan de landelijke kerk in combinatie met een geringe terugloop in financiën de predikantsplaats onder druk zetten. Van harte aanbevolen.

Namens de wijkdiaconie, Niels Vlot