Geplaatst op 21 november 2022

Beste gemeenteleden,


Enkele dagen geleden hebben wij de ‘Vrienden van Het Badhuis’ onze nieuwsbrief toegestuurd. Graag brengen wij de hele gemeente op de hoogte van hoe het nu gaat in Het Badhuis.


Wekelijks kunt u in het kerkblad en op onze website (www.hetbadhuis-zwijndrecht.nl) volgen wat er gebeurt in Het Badhuis. Ook als u Het Badhuis op facebook volgt, ziet u met enige regelmaat foto’s en een aankondiging of verslag van de activiteiten.


In de vorige ‘vriendenmail’ meldden we dat we 2021 met een positief saldo konden afsluiten. Helaas lukt dat waarschijnlijk in 2022 niet. Hierover verderop meer, want eerst willen we graag delen hoe het gaat in Het Badhuis? Onze missie ‘de wijk dienen uit Liefde’ willen we iedere dag uitleven. Wat betekent dat in de praktijk? Veel bezoekers vinden de weg naar Het Badhuis, we vertellen graag het verhaal van twee van hen…


Aad kwam afgelopen zomer Het Badhuis binnenlopen. Die ochtend was er een activiteit voor peuters en ouders, maar hij zag de deur openstaan en had duidelijk behoefte aan een praatje. Zijn vrouw was januari jl. overleden en hij mist haar enorm. Gerben luisterde naar zijn verhaal en nam de tijd. Aan het eind van het gesprek vroeg Aad wat er allemaal te doen was in Het Badhuis. Hij kreeg de folder mee en werd meteen uitgenodigd voor de brunch, die als eerste op het programma stond. Na de brunch bezoekt hij nu ook de buurtmaaltijden. Hij geniet daar enorm van, bedankt ons iedere keer uitgebreid voor het heerlijke eten, hij geniet van de ontmoetingen met andere bezoekers. Een paar weken geleden werd de buurtmaaltijd, zoals gewoonlijk, geopend met een enkele tekst uit de bijbel, waarbij Gerben vroeg: ‘Wat is hoop?’ ‘Waar hoopt u op?’ Daar kwamen verschillende antwoorden op: ‘Dat het eten lekker zal smaken’, ‘Dat de oorlog snel voorbij zal zijn’, ‘Dat het straks weer droog is, als we naar huis gaan’. Gerben vertelde waar hij op hoopt en dat hij daar verder op in zal gaan tijdens de zondagse samenkomst. Aad sprak Gerben aan en zei dat hij van plan was om naar de samenkomst te komen. Nu ik dit schrijf is hij al een paar keer geweest en het raakt hem zichtbaar. Zondag deelde hij dat de liederen die we zongen hem zoveel rust gaven.
Ruud is een beer van een vent en liep zomaar eens binnen bij de koffie inloop. Sindsdien komt hij wekelijks, soms twee keer per week koffie drinken. Hij zit vanwege gezondheidsredenen thuis en merkte op dat de mannen wel erg in de minderheid waren bij de koffie. Hij praat gezellig mee met de onderwerpen die ter sprake komen en gooit ook wel eens een stelling op tafel. Op een dag hoorde hij dat een bezoeker binnenkort jarig zou zijn. Spontaan regelde hij een taart en zorgde dat de jarige helemaal in het zonnetje gezet werd.

Op een bepaald moment zei hij: ‘Ik denk dat ik toch maar eens een keer op zondag bij jullie kom kijken, na mijn huwelijk heb ik de kerk vaarwel gezegd, maar een keertje luisteren kan altijd.’ De laatste weken misten we hem aan de koffietafel. De dames vroegen zich al een paar keer af, waar is hij toch? De bezoekers zochten een mooie kaart uit en schreven allemaal een persoonlijke tekst op de kaart en dat hij enorm gemist werd. Mooi om te zien dat de bezoekers naar elkaar omkijken en er mensen gemist worden, als ze een tijdje niet komen. Gerben zocht hem op en luisterde naar zijn verhaal. Vanwege alles rondom zijn gezondheid en niet meer kunnen werken, had hij het zwaar, maar hij beloofde snel weer te komen. Afgelopen week was hij er weer, oud en vertrouwd op z’n praatstoel.Van 30 naar 100!

Hierboven werd het al genoemd. Het ziet er naar uit, dat we 2022 niet positief af zullen sluiten. Hoe dat komt, is niet precies te duiden, wellicht dat alle gestegen kosten hier de oorzaak van zijn en dat daardoor ook de giften achterblijven. Inmiddels zijn we een fondswerving gestart in kerken waar we contact mee hebben en worden diaconiën om een (jaarlijkse) gift gevraagd. Volgend jaar zal de fondswerving uitgebreid worden naar zakelijke contacten en bedrijven in de omgeving. Wij vinden het belangrijk om ook in de toekomst financieel gezond te zijn en te blijven, echter op dit moment hebben we een gat in de begroting van ca. € 25.000,-.

Daarom doen we vrijmoedig gemeentebreed deze oproep voor een eindejaarsgift. Uw gift is meer dan welkom en zorgt ervoor dat we deze prachtige plek ook voor de toekomst kunnen behouden. Uw gift kunt u overmaken naar NL31 RABO 0313 2735 10 t.n.v. Badhuis Wijk 2 of klik hier.

Wilt u ons periodiek steunen dan mag dat natuurlijk ook. Via contact@hetbadhuis-zwijndrecht.nl kunt u zich aanmelden als vriend. Ons doel is om onze vriendenkring uit te breiden van 30 naar 100 vrienden.


Met hartelijke groet,


Stuurgroep Het Badhuis: Peter van de Poel, Wim Ströhmeijer, Peter Groenewoud, Pieter van der Pol

Kernteam: Gerben Bremmer, Ria van BeuzekomNieuwsbrief van Het Badhuis