Geplaatst op 30 september 2023

Op 3 juli jl. is op de gemeenteavond een update gegeven over het fusieproces.

Alle gemeenteleden werden in staat gesteld hun reactie geven op de conceptdocumenten. Een aantal documenten kunt u lezen en zo nodig downloaden vanaf de ledenpagina van deze website: documenten ledenpagina. U kunt hier ook de opname van de gemeenteavond vinden. De overige documenten zijn alleen ter inzage beschikbaar op het Kerkelijk Bureau.

Update 8 augustus : Er zijn nieuwe versies van een aantal concept documenten beschikbaar gekomen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien op het Kerkelijk Bureau.

Omdat het Kerkelijk Bureau slechts beperkt open is kunt u Johan Paans bellen of mailen via 06 53382429 of kbz@hervormdzwijndrecht.nl om een afspraak te maken.

De actuele versies van de documenten kunt u ook terugvinden op de website van de PKN Zwijndrecht via de link https://pkn-zwijndrecht.nl/news/fusiedocumenten.

Update 29-09-2023: document fusiebesluit is toegevoegd.

De kerkenraad van wijk 2 - Oude Kerk