Geplaatst op 10 oktober 2018

Voor aanstaande zondag 14 oktober staat op het collecterooster een collecte voor het werelddiaconaat. Vanuit de landelijke kerkelijke organisaties is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een viertal noodsituaties, waarover u op bladzijde twee van dit kerkblad meer kunt lezen. Het College heeft voor elk van deze noodsituaties € 1.000,- toegezegd en wij rekenen er op dat de u aanstaande zondag uw verantwoordelijkheid neemt en er voor zorgt dat deze toezegging uiteindelijk door uw bijdrage aan de diaconale collecte verdubbeld zal worden.