Geplaatst op 10 oktober 2018

 In de kerkbode van vorige week is aangekondigd dat de kerkenraad een gemeente brede enquête gaat afnemen. Doel van de enquête is om te meten op welke manier u zich betrokken weet bij het gemeentewerk en het gemeenteleven. De enquêtevragen gaan onder andere over het bezoek van kerkdiensten en deelname aan verenigingen en activiteiten. Bij elke vraag is ruimte om opmerkingen te plaatsen. Na de gemeenteavond van donderdag 18 oktober zal de enquête verspreid worden. Over de uitkomsten gaan we op een later moment met u in gesprek. Wij hopen op uw deelname!

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad, Ad de Boer, Hans Mouthaan en Marco Mol